Loading...

مصاحبه با گروه محتوای ۱۰۰ استارت‌آپ با موضوع «کارآفرینی»، آبان 1399

در مصاحبه با گروه محتوای ۱۰۰ استارت‌آپ دربارهٔ آغازِ مسیر کارآفرینی‌ام گفتم؛ اینکه چطور تصمیم گرفتم استقلال فردی داشته‌باشم و از چه موانعی گذر کردم. از نظر من، «شغل» به‌معنای داشتن درآمد مستمر و پایدار نیست، بلکه داشتنِ آیندهٔ روشن توأم با ارزش‌آفرینی و ثروت‌افزایی است.

اگر از من بپرسند که رهبر یک تیم استارت‌آپی چطور باید مسائل مالی تیم را حل کند، پاسخ من روشن است. استارت‌آپ‌های نوپا باید بر روی کمک و حمایت 3F حساب کنند: Friends (دوستان)، Family (خانواده)، و Fools (افراد ریسک‌پذیر). خانواده و دوستان نزدیک، از این جهت که اعتماد کافی به فرد داشته و بدون نیاز به ضمانت یا طرح کسب‌وکار پیچیده، حاضر به کمک مالی هستند، می‌توانند نقشی مهم در جذب سرمایه‌های اولیه داشته‌باشند. سومین منبع تأمین مالی استارت‌آپ‌ها، افرادی هستند که از ریسک‌پذیری بسیار بالا و بعضاً نامعقول برخوردار بوده و حاضرند بر روی ایده شما بدون بررسی‌های عمیق، مبالغی را سرمایه‌گذاری کنند.


Too small!

MAKE YOUR BROWSER WINDOW WIDER

Please resize the browser window wider, you are not in mobile device. Switch to mobile device to see the mobile view.