Loading...

مصاحبه با پویش افرا با موضوع «اعتلای فرهنگ کارآفرینی»، بهمن 1399

افرا پویشی برای کاهش آسیب‌ها
از دیدگاه من  که هر انسانی برای بهتر شدن باید همچون ققنوسی بارها و بارها از خاکستر متولد شود و به زندگی خود معنایی والاتر بدهد. من به عنوان آیت حسینی زندگی را فاصله دو عدم انتخاب یعنی مرگ و زندگی می‌دانم. هدفم از زیستن را اکنون کسب درآمد نمی‌دانم بلکه به نقطه اثر بودن برای جامعه می‌اندیشم. 
کمپین افرا  در تلاش است تا با فرهنگ سازی مناسب توسط فعالان حوزه کار آفرینی از آسیب‌ها و خطرهای پیش رو در این مسیر پر پیچ و خم بکاهد. من با دست‌ اندرکاران این پویش گفت و گوی کوتاهی داشتم.


Too small!

MAKE YOUR BROWSER WINDOW WIDER

Please resize the browser window wider, you are not in mobile device. Switch to mobile device to see the mobile view.