Loading...

سخنرانی در رویداد کویدانه با موضوع «تاب آوری»فروردین 1400

برای مشکلات و سختی‌هایی که در زندگی همه ما وجود دارد، خصوصا در روزهایی که مسائل اقتصادی و آمیخته شدن آن با پاندمی کروناویروس، جامعه بشری را تحت فشار قرار داده و زندگی را به عرصه‌ی مبارزه‌ای سخت بدل کرده، هیچ قدرت پیشگیری‌کننده‌ای وجود ندارد، بلکه این خودمان هستیم که این قدرت را برای آنان قائل می‌شویم. در واقع از درون خودمان سرچشمه می‌گیرد و با یکی از ویژگی‌های مهم روانی به نام تاب آوری ارتباط پیدا می‌کند. تاب آوري، استرس را محدود نمي كند، نمی‌تواند جلوی اتفاقات تلخ را بگیرد یا مشكلات زندگي را پاك كند، بلكه به افراد قدرت مي دهد تا با مشكلات پيش رو، مقابله سالم داشته باشند، بر سختي ها فائق آيند و با جريان زندگي حركت كنند.

برخی تصور می‌کنند اگر بتوانند با حوادث سازگار شوند به معنای سنگدلی و بی‌احساسی آنهاست در صورتی که علاوه بر همدردی و هر کمکی که فرد می‌تواند انجام دهد، در عین حال می‌تواند مقاومت روانی خود را نیز بالا ببرد. در این ویدیو در مورد چیستی تاب آوری، رویکردهای مختلف به تاب آوری و عوامل تاب آوری سازمانی صحبت کرده ام.


Too small!

MAKE YOUR BROWSER WINDOW WIDER

Please resize the browser window wider, you are not in mobile device. Switch to mobile device to see the mobile view.